TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Hanet đã cung cấp các thiết bị, mô hình cho khoa cơ khí của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp Bắc Giang.