khoan xuyen tâm 1-1

Khoan xuyên tâm

Giá: Liên hệ

Model: BMT 13RD

Xuất xứ: Đài loan