BOM HUT CHAN KHONG

Bơm hút chân không

Giá: Liên hệ

Model: Value 2.0 CFM

Xuất xứ: Trung quốc