ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Hanet đã cung cấp các thiết bị, mô hình cho khoa cơ khí của trường Cao Đẳng kinh tế- kỹ thuật.