ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

Hanet đã cung cấp các thiết bị, mô hình cho khoa cơ khí của trường đại học công nghiệp Việt Trì.