CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG

Hanet đã cung cấp các thiết bị, máy tiện CNC, trung tâm gia công CNC cho cơ khí Quang Trung.