CHARLES HÃNG CUNG CẤP MÁY CƠ KHÍ LỚN CỦA ĐÀI LOAN

Chúng tôi tự hào là nhà phân phôi cho hãng Charles, doanh số hàng năm của chúng tôi đạt hàng trăm tỷ.